Prednisolone 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg – Köp billigt på Apotek online

Prednisolon är ett läkemedel som används vid hantering av en mängd olika medicinska tillstånd relaterade till inflammation. Kan du få prednisolon online? Tja, om du tror att du behöver prednisolon eller är van att ta det på lång sikt kan du få det online utan recept.

Prednisolon

Aktiv substans: Prednisolon
Läkemedelsform: Tabletter 
Dosering: 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg
Farmakoterapeutisk grupp: Glukokortikoid
Behandling: reumatism, astma, hormonella förändringar, allergier, hudproblem.

Köpaprednisolon.com kan hjälpa människor som behöver köpa en Prednisolon 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40 mg tabletter på nätet receptfritt i Sverige. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Vad Prednisolon är och vad det används för

Prednisolon är en kortikosteroid (kortisonpreparat). Kortikosteroider är antiinflammatoriska läkemedel som används för att behandla ett stort antal olika tillstånd och hälsoproblem. Några av dessa villkor inkluderar:

  • Artrit
  • Andningsproblem som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
  • Allergier
  • Astma
  • Hudsjukdomar
  • Vissa cancerformer (som en del av kemoterapi)
  • Vissa ögonproblem
  • Immunsystembrister
  • Blodsjukdomar.

De flesta av dessa tillstånd gör att immunsystemet reagerar och producerar svullnad och inflammation, vilket kan leda till smärta, utslag och andra obehagliga symtom. Kortikosteroider fungerar genom att minska immunsystemets reaktion på sjukdomsprocessen, vilket begränsar svullnad och andra allergiska reaktioner som klåda och rodnad.

Hur verkar Prednisolon?

Prednisolon är ett steroid-läkemedel som fungerar genom att sänka immunsystemets aktivitet. Detta kan lindra vissa immunrelaterade symtom inklusive inflammation och svullnad.

Hur du använder Prednisolon

Prednisolon finns i olika former, inklusive tabletter, intramuskulära injektioner och ögondroppar. Det tas oftast genom munnen. Det rekommenderas vanligtvis att prednisolon tabletter ska tas med ett helt glas vatten och med något att äta för att minska risken för magbesvär.

Prednisolon finns också som en vätska för personer som kan ha problem med att ta tabletter. När du tar flytande mediciner som detta är det viktigt att mäta dosen med hjälp av den medföljande utrustningen, snarare än hushållsskedar, för att säkerställa att rätt dos administreras.

Dosering

Prednisolon finns i allmänhet som 5 mg tabletter, 10 mg tabletter och 20 mg tabletter. Prednisolon startas ibland i en dos av 5mg dagligen.

Hur lång tid tar jag prednisolon? Dosen prednisolon är varierande och beror på varför du tar det, hur länge du har tagit det och om du har några andra hälsoproblem.

Det är väldigt viktigt att ta rätt dos enligt din läkares rekommendation – du bör mäta denna dos riktigt noggrant, särskilt om du tar vätskeformuleringen. Om du bara tar en dos om dagen, rekommenderas det att du gör det tidigt på morgonen, helst före 09:00.

Hur länge kan du ta prednisolon säkert? Prednisolon ordineras ofta som ett reducerande dosregime och det kommer att finnas ett schema för hur man tar det. Det är mycket viktigt att ta det exakt enligt föreskrifterna.

Din läkare kommer att ordinera doseringen och längden på din behandling baserat på ditt tillstånd och ditt svar på behandlingen hittills. Du bör alltid ta hela behandlingsförloppet – om du slutar innan slutet av den föreskrivna tiden kan ditt tillstånd bli värre.

Pris

Prednisolon generiskt anses vara ett prisvärt läkemedel på 3.50 kr per piller på många apotek i Sverige. Märkt prednisolon är mycket dyrare. I vissa fall täcker ens försäkringsplan kostnaden för prednisolon från ett apotek, men det beror på varför det har ordinerats och försäkringsförmånerna. Prednisolonkuponger kan också finnas tillgängliga online.

Kan jag köpa Prednisolon på nätet?

Prednisolon är ett receptbelagt läkemedel i Sverige. Man kan inte bara köpa prednisolon online legitimt utan att gå igenom lämplig förskrivningsprocess.

Prednisolon

Eftersom det kräver recept, prednisolon receptfritt finns inte på apotek i Sverige. Köpaprednisolon.com kan hjälpa människor som behöver prednisolon, beställa detta läkemedel online.

Försiktighetsåtgärder

Innan du använder prednisolon, berätta för din läkare om din medicinska historia. Det är viktigt att din läkare vet om du har haft något av följande: sköldkörtelproblem, njursjukdom, leversjukdom, mag-tarmproblem, benförlust eller benskörhet, psykisk hälsa eller humörsjukdomar, diabetes, mineralobalanser som lågt kalium nivåer, kramper, blodproppar, blödningsproblem, hjärtproblem, högt blodtryck, tidigare svampinfektioner, tuberkulos, herpes.

På grund av effekten kortikosteroider har på immunförsvaret kan de göra dig mer mottaglig för infektioner och även maskera symtomen på infektioner. Om du tar prednisolon bör du vidta extra hygienåtgärder för att undvika smittspridning, t.ex. handtvätt och undvika personer som för närvarande har infektioner.

Gravida kvinnor ska inte ta kortikosteroidmedicin som prednisolon såvida det inte är absolut nödvändigt. Beroende på orsaken till att du tar prednisolon kan fördelarna uppväga riskerna, men det finns en liten chans att det ofödda barnet minskar tillväxten. Du bör diskutera riskerna och fördelarna med behandlingen noggrant med din läkare.

Interaktioner

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Denna bipacksedel innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner.

Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel / receptfria läkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan din läkares godkännande.

Vissa produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar: aldesleukin, andra läkemedel som försvagar immunsystemet (såsom azatioprin, cyklosporin, cancer chemotherapy), mifepriston, läkemedel som kan orsaka blödning / blåmärken (inklusive trombocytläkemedel såsom klopidogrel, “blodförtunnande” såsom dabigatran / warfarin, NSAID som aspirin / celecoxib / ibuprofen).

Andra mediciner kan påverka avlägsnandet av prednisolon från kroppen, vilket kan påverka hur prednisolon fungerar. Exempel inkluderar östrogener, azol-svampdödande medel (såsom itrakonazol), rifamyciner (såsom rifabutin), johannesört, läkemedel som används för att behandla kramper (såsom fenytoin), bland andra.

Om din läkare har uppmanat dig att ta lågdosaspirin för hjärtinfarkt eller strokeförebyggande (vanligtvis vid doser på 81-325 milligram per dag), bör du fortsätta att ta det såvida inte din läkare instruerar dig något annat. Be din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Denna produkt kan störa vissa laboratorietester (t.ex. hudtester). Se till att laboratoriepersonal och alla dina läkare vet att du använder detta läkemedel.

Biverkningar

Prednisolon, som andra mediciner, kan orsaka biverkningar. Prednisolon biverkningar inkluderar benförlust, blåmärken, viktökning och svullnad, aggressivt beteende, högt blodsocker och svaghet.

Prednisolonavbrott är en annan bieffekt av prednisolonanvändning och en prednisolonavsmalning måste göras efter en lång tids användning.

Prednisolon och alkohol blandas inte bra och alkohol bör undvikas under användning. Personer med känd överkänslighet mot prednisolon eller andra steroidmediciner ska inte använda medicinen.

Frågor angående biverkningar relaterade till prednisolonanvändning bör riktas till din läkare och apotekspersonal.